Kontak ons

Hoërskool Bergvesting Laeveld

Michelle str 11 Belladonna Nelspruit 1211 t: 016-100 4290 f: 086-641 6291 m: 084-695 0129 e: laeveld@bergvesting.co.za

Projekte

Nuwe projekte word hier gelys
Hoërskool Bergvesting
WAARHEID - HEILIGHEID - GEREGTIGHEID
© Hoërskool Bergvesting 2019                                                              **Updated 2020-09-29   10:00**                                                                       Die Gemeente van die Verbondsvolk
100% Geregistreerde onafhanklike privaat skool, eie kurrikilum - EMIS no: SW700400863