Kontak ons

Hoërskool Bergvesting Kuruman

Plaas Request Kuruman 8460 t: 016-100 4290 X 123 f: 086-589-2152 m: 074-116 4964 e: kuruman@bergvesting.co.za

Projekte

Vleis bestellings Vleis pryslys
Hoërskool Bergvesting
WAARHEID - HEILIGHEID - GEREGTIGHEID
© Hoërskool Bergvesting 2019                                                              **Updated 2020-09-29   10:00**                                                                       Die Gemeente van die Verbondsvolk
100% Geregistreerde onafhanklike privaat skool, eie kurrikilum - EMIS no: SW700400863