NUKLEUS ONDERWYS

98 Meade Straat, Liberty Gebou, George Sentraal, George, 6529 Tel: (+27) 44-873-0346

LEAD EPC

HEAD OFFICE: VANDERBIJLPARK Lead Engineering and Projects (Pty) Ltd: PO Box 2659 Vanderbijlpark, Gauteng, SA Tel: (+27) 16 933 3925

SWANEVELDER

WILDOMHEININGS

Posbus 201, Vaalwater, 0530 Sel: (+27) 83 715 9382 Tel: (+27) 14 755 3669 Faks: (+27) 86 515 4779

BVD KONSTRUKSIE

Vaalwater Sel: (+27) 82 456 9778
Hoërskool Bergvesting
WAARHEID - HEILIGHEID - GEREGTIGHEID
© Hoërskool Bergvesting 2019                                                              **Updated 2020-09-29   10:00**                                                                       Die Gemeente van die Verbondsvolk

Ons borge

Graag sê ons baie dankie aan al ons borge

Sonder die ondersteuning van ons gemeenskap kan ons nie suksesvol alle verpligtinge nakom nie.

Aangesien Hoërskool Bergvesting ‘n privaat Bybel-skool is is ons maar aangewese op finansies vanuit donasies, skenkings ens. Indien u voel dat u wel ‘n donasie, borg of skenking wil doen kan u dit gerus hier doen. Indien u ‘n besigheid is sal ons u logo en kontakbesonderhede met graagte hier op ons webblad plaas. Kontak die Admin hoof by 016-100 4290 x 100 of gaan op die volgende skakel om met ons in verbinding te tree.
Gaan voort Gaan voort

R&A AUTO (PTY) Ltd

Hv Voortrekker & Grey Straat Vereeniging Sel: (+27) 71 467 0008 Tel: (+27) 16 421 1653

PRIME MARKETING

Vaalview Vanderbijlpark, 1911 Tel: (+27) 87 238 2200 Sel: (+27) 60 623 8894
100% Geregistreerde onafhanklike privaat skool, eie kurrikilum - EMIS no: SW700400863