Welkom by ons

Heraldiek en boodskap

Die vier Lewende Wesens (Openbaring 4:7)

Die vier Lewende wesens bind die skool aan die Gemeente van die Verbondsvolk en dui ook die oorkoepelende gesag oor die skool aan. Kandelaar Die kandelaar wat altyd in die voorhof gebrand het dui daarop dat Yahweh is die lig in ons lewe Die oop Bybel Die Woord is waarheid en ons lewe word gerig deur die Woord en waarheid Boom Die skool is soos ‘n boom wat geplant is by ‘n waterstroom waarvan die blare nie verwelk nie en sy vrugte gee op sy tyd
Hoërskool Bergvesting
WAARHEID - HEILIGHEID - GEREGTIGHEID
© Hoërskool Bergvesting 2019                                                              **Updated 2020-09-29   10:00**                                                                       Die Gemeente van die Verbondsvolk
100% Geregistreerde onafhanklike privaat skool, eie kurrikilum - EMIS no: SW700400863